30 October, 2007

Dikter och självdeklarationer

Dikter & självdeklarationer


På 66:ans buss
på väg hem från kontoret,
skrev jag ett utkast till en dikt
på baksidan av en deklarationsblankett.

Jag har jobbat med deklarationer åt mina klienter
i två månader och snart har jag gjort fler än hundra.

En kompis berättade om några kända poeter som
hade vanliga jobb men som skrev dikter på sin lediga tid.

William Carlos Williams var läkare och skrev
dikter på baksidan av receptblock medan han väntade på
nästa patient.

Wallace Stephens arbetade på ett försäkringsbolag och
var vice VD när han slutade.

TS Eliot var lärare och banktjänsteman innan han
började jobba på ett bokförlag.

På baksidan av deklarationsblanketten skrev jag en dikt
om en klient och en förhandling som jag avslutat och
hur förbannad jag blev när den andra parten försökte
lura mig och min klient.

Jag vet att Eliot och Stephens aldrig skrev om sina vanliga
jobb men William Carlos Williams skrev dikter och noveller
om sina patienter och deras problem.

Och han kunde kalla sig poet och doktor
på samma gång.

Är det möjligt att vara poet och revisor samtidigt?

Det beror säkert mer på dikterna
än på typen av jobb.

Publicerad år 2002 i "I Know What She Will Say", Bottle of Smoke Press, USA.

1 comment:

Anonymous said...

Dess mer erfarenhet man har´dess lättare blir det att genom dikten vävain även det i poesi form!Är säkert sådan poesi som fattas i samhället i dag.Allt är inte bara hjärta och smärta!