22 September, 2011

En ny bok

 


Detta är min nya bok, The Accidental Navigator, från Lummox Press i San Pedro, California. Det är 130 sidor med prosadikter och en kort novell. Ett stort antal nya dikter tillsammans med utvalda dikter från mina tidigare böcker.

Signerade ex av boken kommer snart att finnas på Bysis Bok på Hornsgatan 80 i Stockholm (fd Bokmagasinet). Tel 08-669 07 60 eller info@bysisbok.se.

Den finns också på Amazon via den här länken.

Här är förlagets websida.

Support the Small Press!

No comments: