28 September, 2009

Dikt: Liv och död på bowlingbanan


Liv och död på bowlingbanan


Jag hade inte bowlat på över
tjugo år men jag brukade vara
riktigt bra och min fru och min
son övertalade mig att pröva
igen och efter mina tre första
strikar så blev jag övermodig
och gjorde ett misstag så jag
stukade ett finger så illa att jag
inte kunde fortsätta spela.

Tre veckor senare är mitt
långfinger fortfarande blått
och svullet och jag fick lov att
röntga det för att se om det var
brutet.

När jag satt i väntrummet på
sjukhuset så insåg jag att detta
var priset jag måste betala för
att jag försökte spela skjortan av
min sjuårige son och hans
mamma på hennes födelsedag.


Publicerad år 2002 i "I Know What She Will Say", Bottle of Smoke Press, USA.

No comments: